Yükleniyor
 

Kullanıcı Sözleşmeleri

Şikayetver.com Bireysel Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme, Şikayetver tarafından sunulan bireysel üyelik sistemi için geçerlidir.

AMAÇ

Bu sözleşme, Şikayetver ile sistemi kullanmak isteyen internet kullanıcıları arasındaki ilişkiyi düzenlemeyi ve yürürlüğe koymayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Şikayetver, şikayet ve çözüm platformu olarak hizmet vermektedir. Bu sözleşme, sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların kabul etmesi gereken şartları kapsar.

ÜYELİK VE KULLANIM HÜKÜMLERİ

 • Üye olmak için doğru ve eksiksiz bilgi vermek gerekir.
 • Sistem kullanımından kaynaklanan sorumluluk ve riskler üyeye aittir.
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası sözleşmelere uymak zorunludur.
 • Platform üzerindeki içeriklerde hukuka aykırı, zarar verici, taciz edici içerikler paylaşılmamalıdır.
 • Şikayetver'ın şikayetleri çözme garantisi yoktur.
 • Üyeler, Şikayetver'ın ileteceği bildirimleri almayı kabul ederler.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Şifrenin korunması üyenin sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Sistemi yasalara aykırı amaçlarla kullanmak yasaktır.

ŞİKAYETVER'IN SORUMLULUĞU

 • Şikayetver, platform kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
 • Üyenin ekipman ve güvenlik önlemlerinden sorumlu olduğu belirtilmiştir.

ULUSLARARASI KULLANIM

 • Üyeler, yerel yasalara ve mevzuata uymayı kabul ederler.

İLİŞKİLER

 • Üyelerin 3. kişilerle olan ilişkileri kendilerine aittir.
 • Şikayetver, üyeler arasındaki ilişkilere karışmaz.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ

 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır.
 • Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MÜCBİR SEBEPLER

 • Mücbir sebep hallerinde Şikayetver sorumlu tutulamaz.

YÜRÜRLÜK VE FESHİ

 • Sözleşme üyelik kabulü ile yürürlüğe girer.
 • Şikayetver, istediği zaman üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

SON DİLEKÇE

Bu sözleşme, üyelik kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Üye, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şikayetver, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin üye olması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

Bu Sözleşmenin geçerli olabilmesi için kullanıcıya okuma fırsatı sunulmalıdır. Aksi takdirde, sözleşme hükümleri geçersiz sayılabilir.